Svarbu atkreipti dėmesį, jog ši nuostata taikoma tik tuo atveju, jeigu tokios prekės tiekiamos apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui pagal vieną sutartį kartu su atitinkamais instaliavimo ar montavimo bei kitais statybos darbais.
Iki rugpjūčio 25 d. nebuvo aiškiai reglamentuota, jog „atvirkštinis“ PVM gali būti taikomas tokiems sandoriams.

Atsižvelgiant į šį LR finansų ministro įsakymo papildymą, įmonės, įsigijusios, pvz., langus, duris ar pastatui eksploatuoti reikalingą įrangą kartu su jų montavimo paslaugomis, turi teisę taikyti „atvirkštinį“ PVM.

Vis dėlto, norėtume atkreipti dėmesį, jog nuostata dėl „atvirkštinio“ PVM galioja pakankamai neilgą laiką, todėl dar nėra aiškiai susiformavusi „atvirkštinio“ PVM taikymo praktika, todėl rekomenduotume kiekvieną atvejį vertinti atskirai ir atidžiai.