Byloje buvo prašoma išaiškinti, ar biudžetiniai vienetai, vykdantys savivaldybės jiems pavestą ekonominę veiklą, gali būti laikomi PVM apmokestinamaisiais asmenimis. Šie vienetai neprisiima su nurodytos veiklos vykdymu susijusios ekonominės rizikos, nes neturi nuosavo turto, negauna nuosavų pajamų ir nepadengia šios veiklos išlaidų, nes gautos pajamos pervedamos į savivaldybės biudžetą, o išlaidos dengiamos tiesiogiai iš savivaldybės biudžeto.

ESTT išaiškino, kad šie ekonominiai vienetai veiklą vykdė savivaldybės vardu, t.y. nesavarankiškai, ir atskirai PVM apmokestinamaisiais vienetais neturi būti pripažinti.