ESTT nutarė, jog Italijoje galiojantys teisės aktai, dėl senaties termino stabdymo baudžiamojo proceso dėl nusikaltimų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje, neužtikrina valstybės pareigos parinkti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias baudžiamąsias sankcijas. Buvo nustatyta, kad galiojantys teisės aktai galimai pažeidžia ES finansinius interesus ir sukuria faktinį nebaudžiamumą tokio tipo bylose. Todėl Nacionalinis teismas prireikus turi netaikyti nacionalinės teisės aktų.

Šis sprendimas įrodo sutarties dėl ES veikimo pirmenybę nacionalinių teisės aktų atžvilgiu bei galimybę apginti ES finansinius poreikius, net jei nacionaliniai teisės aktai to neužtikrina.