2014-10-09 ESTT byla C‑492/13 (Traum EOOD) - ESTT pasisakė, jog mokesčių administratorius negali uždrausti mokesčių mokėtojui taikyti lengvatinį PVM tarifą remdamasis vien tuo, jog prekių pirkėjas nebuvo registruotas PVM mokėtoju bei mokesčių mokėtojas neįrodė pirkėjo parašų ant pirkimo dokumentų bei įgaliojimų atstovauti pirkėją tikrumo, jei nėra įrodoma, jog tiekėjas tiekime veikė nesąžiningai ar nerūpestingai. Tai taikoma ypač tais atvejais, kai mokesčių administratorius buvo patvirtinęs mokesčių mokėtojų turimų dokumentų pakankamumą, siekiant susigrąžinti sumokėtą pirkimo PVM. Į tokią ESTT praktiką turėtų būti atsižvelgiama tais atvejais, kai Lietuvos mokesčių administratorius ginčija PVM tarifo taikymą remdamasis vien nepakankamai kokybiškais dokumentais, kuriuos turi mokesčių mokėtojas.

2014-10-02 ESTT byla C‑446/13 (Fonderie 2A) – ESTT nurodė, jog tais atvejais, kai prekės tiekiamos pirkėjui kitoje ES valstybėje narėje ir prieš perdavimą su jomis yra atliekami užbaigimo darbai pirkėjo valstybėje, toks tiekimas bus laikomas įvykusiu pirkėjo valstybėje. Kitaip tariant, pardavėjui toks tiekimas iš pradžių bus laikomas prekių pervežimu verslo tikslais, o jas užbaigus – vietiniu tiekimu pirkėjo valstybėje. Dėl šios priežasties gali atsirasti prievolės registruotis PVM mokėtoju pirkėjo valstybėje.