Planuojami pakeitimai:

  • Galimybė pasirinkti taikyti verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus, nebent įstatymu nurodyta kitaip.
  • Įmonių grupei nepriklausančios įmonės, kurios prekiauja arba ketina pradėti prekiauti savo akcijomis reguliuojamose rinkose, finansines ataskaitas galės sudaryti pagal verslo apskaitos standartus.
  • Ūkio subjektas turės pasirinkti, kokį visuotinai pripažinto informacijos šaltinio (Europos centrinio banko, Lietuvos banko ar kito visuotinai pripažinto, pvz., Bloomberg) skelbiamą euro ir užsienio valiutos santykį naudos ir kurią dieną paskelbtą santykį (ūkinės operacijos dieną, dieną prieš ūkinę operaciją).
  • Atsisakoma parašo reikalavimo išrašant sąskaitas-faktūras.
  • Verslo apskaitos standartų rengimas bus perduotas Finansų ministerijai, o Audito ir apskaitos tarnyba teiks apibendrintus paaiškinimus ir konsultacijas.


Įstatymo projektas perduotas LR Seimui, kuriam patvirtinus šiuos pakeitimus, viename teisės akte bus aiškiai reglamentuoti visų ūkio subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimai.