Malonu pranešti, kad net 98% Vilniaus gyventojų teigė esantys patenkinti gyvenimu čia. Vilnius aplenkė kitas Europos Sąjungos sostines – Kopenhagą (97%), Stokholmą (97%), Taliną (92%), Rygą (89%) ir kitus.

Tik Oslo bei Ciuricho gyventojai buvo dar labiau patenkinti gyvenimu savo miestuose, pasitenkinimo lygis juose siekė 99%. 

Šią bei kitą statistiką galite rasti Europos Sąjungos Statistikos Tarnybos leidinyje:

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7596823/KS-01-16-691-EN-N.pdf/0abf140c-ccc7-4a7f-b236-682effcde10f