Informacija, kuri turės būti pateikta apie nuolatinius Lietuvos gyventojus:
·       sąskaitų likutis kalendorinių metų gruodžio 31 d. (jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5.000 eurų),
·       per kalendorinius metus gautų įplaukų dydis (jei to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15.000 eurų),
·       kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimus skolinius įsipareigojimus finansų rinkos dalyviui, jeigu skolinių įsipareigojimų suma didesnė nei 290 eurų.

Taip pat informacija, kuri turės būti pateikta apie juridinius asmenis:
·       per kalendorinius metus gautų įplaukų dydis (jei to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15.000 eurų).