• Nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatyta vienos datos taisyklė mokesčių mokėjimams ir deklaravimui - iki atitinkamo mėnesio 15 dienos, išskyrus PVM, kuris sumokamas iki atitinkamo mėnesio 25 dienos. Taip pat atsisakyta avansinių PVM mokėjimų, o vietoje akcizų mokėjimų dešimtadieniais nustatytas vienas mėnesinis avansinis akcizų mokėjimas – iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 dienos.

• Nuo 2016 m. sausio 1 d. notarai galės išduoti vykdomuosius raštus, su kuriais galima bus kreiptis tiesiai į antstolį. Tai jie galės padaryti dėl visų pas notarą sudarytų sutarčių, kai viena iš sandorio pusių laiku nevykdo piniginių įsipareigojimų.

• Nuo 2016 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse įsigalioja naujas straipsnis, apibrėžiantis baudas už sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymą. Pirmas nusižengimas užtraukia 1.400-4.300 EUR baudą, pakartotinis nusižengimas 2.900-5.800 EUR baudą. Nusižengimu gali būti laikoma, jeigu mokesčių administratoriui pareikalavus įmonė per 30 dienų nepateikia reikalaujamų duomenų arba dokumentuose pateikiama tik dalis informacijos, nepateikiami esminiai duomenys, neleidžiantys mokesčių administratoriui įvertinti taikytos kainodaros.