Nustatytas naujas minimalus mėnesinis darbo užmokestis yra 380 EUR (anksčiau 350 EUR), o minimalus valandinis darbo užmokestis – 2,32 EUR (anksčiau 2,13 EUR).

Minėtus pakeitimus galite rasti paspaudę nuorodą žemiau:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/172d7630394911e69101aaab2992cbcd