Pasaulio Bankas įvertino teigiamas Lietuvos reformas keturiose srityse: statybos leidimų gavimo, prisijungimo prie elektros tinklų, smulkiųjų investuotojų apsaugos ir mokesčių mokėjimo srityse. 

Daugiau informacijos galite rasti:

http://ukmin.lrv.lt/lt/news/view_item/id.3364