Nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalioji mėnesinė alga bus 400 EUR, o minimalusis valandinis atlygis – 2,45 EUR. Nuo 2017 m. liepos 1 d. minimalus mėnesinis darbo užmokestis siekia 380 EUR, o minimalus valandinis darbo užmokestis – 2,32 EUR.

Vyriausybės nutarimą galima rasti čia:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c3c61021af3e11e78a68d4305af7d6ed?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9cceada8-ac34-4261-852c-d95980800430