Kadangi, nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifas bus padidintas, draudėjams atsiras prievolė pateikti SODRA'i:

  • iki 2017 m. liepos 31 d.  duomenis apie galiojančias terminuotas sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 d.;
  • jeigu terminuotos darbo sutarties galiojimas baigiasi 2017 m. liepos 1 d. – 31 dienomis, duomenis reikės pateikti ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki sutarties pabaigos.

Nutarimą Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ galite skaityti čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50a4a700242411e78397ae072f58c508

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2017 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą galima rasti čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/71ba2020cd0611e6a2cac7383cbb90a3