Remiantis šiomis taisyklėmis, į i.VAZ posistemį duomenis apie krovinio gabenimą galės teikti bet kuris sandorio dalyvis be atskiro įgaliojimo (t.y. vežėjas, siuntėjas ar gavėjas).

Pažymėtina, jog i.VAZ posistemyje bus galimybė atsisakyti funkcijos, jog važtaraščių duomenis už siuntėją gali pateikti bet kuris kitas mokesčių mokėtojas.

Daugiau apie važtaraščių duomenų teikimo į i.VAZ posistemį taisyklių pakeitimus galima rasti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a1623fe2fec211e6ae41f2dbc54c44ce?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9dc458f1-2e9a-4406-a7b0-f43b257185a4

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1e92ab121b5811e79f4996496b137f39?jfwid=-wd7z6oma8