Jeigu įmonė komandiruoja darbuotojus į Suomiją bendrovių grupės viduje ne ilgiau kaip 5 darbo dienoms, pranešti apie tokius darbuotojus neprivaloma. Tačiau, jeigu komandiruotė susijusi su statybų darbais, įmonė visada turi pranešti apie komandiruotus darbuotojus.

Pranešimą bus galima pateikti elektroniniu formatu Suomijos darbo saugos ir sveikatos institucijos puslapyje.

Jeigu įmonė nepateiks pranešimo arba pateiks nepilną informaciją, Suomijos Darbo saugos tarnyba turi teisę skirti baudą nuo 1.000 iki 10.000 EUR.

Daugiau apie Suomijos teisės aktą galima rasti čia:
http://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/1410877/lahetettyja-tyontekijoita-koskeva-ennakkoilmoitus-kayttoon-syyskuusta-lahtien