Teismas nusprendė, kad aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas prilyginamas dideliam neatsargumui, tai yra, tokie veiksmai neatitinka nei rūpestingo, nei apdairaus vadovo elgesio standartų.

Teismas pasisakė, jog sprendžiant dėl bendrovės vadovui taikytinos atsakomybės rūšies, būtina identifikuoti, kokias pareigas vadovas pažeidė:

·     jei vadovas įmonei žalą padaro pažeisdamas jam, kaip bendrovės darbuotojui, nustatytas pareigas, vadovui taikoma materialinė atsakomybė pagal darbo teisę. Ši atsakomybė ribojama darbo teisės normose nustatytais dydžiais ir tvarka;
·     kai vadovas veikia nesąžiningai, netinkamai tvarko buhalterinę apskaitą ir pan. arba pažeidžia specialiuosiuose įstatymuose vadovui nustatytas pareigas, jam taikoma civilinė atsakomybė.

Šioje byloje Teismas nustatė, kad vadovui už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą kyla civilinė atsakomybė, todėl jis privalo atlyginti Bendrovei nuostolius, patirtus dėl tokių veiksmų.

Bylą galima rasti čia:
 http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=d284a390-19b5-4404-86cf-578a883f4eb4