Jei Lietuvos bendrovė priklauso tarptautinių įmonių grupei, kuriai yra prievolė teikti Ataskaitą, Bendrovė privalo laisvos formos pranešimu informuoti VMI:
 • ar ji yra pagrindinis patronuojantis vienetas, ar ji yra pakaitinis patronuojantis vienetas, ar tik į tarptautinių įmonių grupę įeinantis subjektas;
 • jeigu Bendrovė yra tik į tarptautinių įmonių grupę įeinantis vienetas, t.y. vienetas, kuris nėra paskirtas pateikti Ataskaitą mokesčių administratoriui, Bendrovė privalo informuoti VMI apie pagrindinį patronuojantį / pakaitinį patronuojantį subjektą ir nurodyti jo:
  • pavadinimą;
  • adresą;
  • rezidavimo vietą.
     Daugiau informacijos galite rasti čia:
     https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0c16071045ca11e7846ef01bfffb9b64