Komentare patikslinama, kad kyšiu gali būti laikomas ne tik tiesioginis pinigų perdavimas asmeniui, bet ir kiti kyšio suteikimo būdai bei pateikiami pavyzdžiai, kokios situacijos gali būti vertinamos kaip kyšio davimas.

VMI pabrėžia, kad Bendrovės patirtos sąnaudos dėl kyšininkavimo, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams nepriklausomai nuo to, ar Bendrovė pasiekia tikslus, dėl kurių davė kyšį, ir nepriklausomai nuo to, kokia forma buvo duotas kyšis, t.y.:
  • tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus veikiančius ar fiktyvius asmenis sumokant lėšas už tariamai atliktas paslaugas ar pirktas prekes, 
  • suteikiant paramą, 
  • dirbtinai padidinant prekių ir paslaugų kainas,
  • patiriant reprezentacines išlaidas, 
  • mokant fiktyvų arba dirbtinai padidintą darbo užmokestį ir pan.  

VMI, kilus įtarimams dėl galimos nusikalstamos veiklos, informaciją perduoda teisėsaugos institucijoms.

Atnaujintą komentarą galite rasti čia:
https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.8/-/asset_publisher/0OhS/content/lietuvos-respublikos-pelno-mokescio-istatymo-apibendrintas-komentaras-2017-06-01-redakcija-/10174?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fweb%2Fkmdb%2F1.14.8%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0OhS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1