Atkreipiame dėmesį, jog darbuotojas, išsiųstas į komandiruotę, turi teisę pasirinkti apgyvendinimo/nakvynės vietą. Jis tai gali nuspręsti savarankiškai, jeigu tai nėra iš anksto suderinta su darbdaviu, pavyzdžiui, aptarta Komandiruočių tvarkoje ar kitame bendrovės lokaliniame dokumente. Neretai pasitaiko atvejų, kai grįžęs iš komandiruotės darbuotojas darbdaviui pateikia apgyvendinimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kuriuose vyrauja didesnės sumos, negu darbdavys tikėjosi. Teismuose vis daugėja ginčų tarp darbdavio ir darbuotojo dėl tokių išlaidų pagrįstumo. Tokiu atveju teismai vertina faktines aplinkybes ir pasisako, jog jeigu darbdavys ir darbuotojas iš anksto nesusitarė, kokiose patalpose darbuotojas gyvens ir kokia apgyvendinimo kaina, darbdavys privalo visas tokias išlaidas kompensuoti, darbuotojui pateikus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

Siekiant išvengti tokio pobūdžio ginčų su darbuotojais, rekomenduotina turėti patvirtintą Komandiruočių tvarką, kurioje būtų aiškiai išdėstyta, komandiruotės įforminimo procedūra, dienpinigių skaičiavimas/mokėjimas, komandiruotės išlaidų kompensavimas bei kiti svarbūs aspektai. Su patvirtinta Komandiruočių tvarka darbuotojai supažindinami pasirašytinai ir ji taikoma visiems vienodai.

Leinonen gali padėti pasirengti Komandiruočių tvarką bei patarti kitais susijusiais klausimais.

Kreiptis galite žemiau nurodytais kontaktais:

Lina Lapytė
Mokesčių ir teisinių paslaugų vadovė
lina.lapyte@leinonen.lt
+370 618 79158