Svarbiausi pakeitimai:
-       keletas valstybių iš maksimalių dienpinigių sąrašo buvo išbrauktos, pavyzdžiui: Paragvajus, Jamaika, Kongo Respublika. Hondūras;
-       atsiranda nauja sąvoka - „kitos valstybės“. Ši sąvoka taikytina tuomet, kai sąraše nėra nurodyta valstybė, į kurią siunčiami darbuotojai (šiuo atveju, dienpinigių norma į kitas valstybes – 31 Eur per dieną);
-       iš sąrašo išbraukti ir miestai: Maskva, Sankt Peterburgas, Ryga, Astana ir Niujorkas. Vykstant į šiuos miestus bus taikoma atitinkamai valstybei (Rusijai, Latvijai, Kazachstanui ir JAV) nustatyta dienpinigių norma.

Komandiruotė Lietuvoje
Nuo 2018 m. liepos 1 d. dienpinigiai už komandiruotę Lietuvoje didėja nuo 5,70 Eur už dieną iki 15 Eur už dieną. Remiantis Darbo Kodekso 107 straipsnio 3 dalimi, dienpinigiai už vienos dienos komandiruotę Lietuvoje gali būti nemokami.

Ar galima mokėti mažesnius dienpinigius?
Vyriausybė nustatė naują taisyklę - nuo 2018 m. liepos 1 d. dienpinigiai gali būti mažinami iki 50 proc. nustatytos dienpinigių normos, jeigu taip susitarta darbo sutartyje arba kolektyvinėje sutartyje. Tai reiškia, jog darbdavys negali numatyti, kad dienpinigių norma mažinama daugiau kaip 50 proc.

Jeigu įmonė dienpinigių nemokės ar juos mažins daugiau negu 50 proc. nustatytos dienpinigių normos, darbuotojas turės galimybę juos išsireikalauti, taip pat darbdaviui grės administracinės baudos.