Šiame Išaiškinime VMI nurodo, kad dėl pavėluoto mokesčio už aplinkos teršimą priskaičiavimo ir sumokėjimo kalti ne mokesčių mokėtojai, bet tretieji asmenys. Atsižvelgiant į tai, mokesčių mokėtojai, mokesčių administratoriaus iniciatyva, pagal  LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – VRAAD) pateiktą juridinių asmenų sąrašą tiek nuo apskaičiuotų ir nesumokėtų, tiek nuo apskaičiuotų ir sumokėtų / įskaitytų aplinkos teršimo mokesčio delspinigių turi būti atleidžiami.

Jeigu ir Jūsų bendrovė susidūrė su VŠĮ „Žaliasis taškas“ bei VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išduotų pažymų/ patvirtinimų panaikinimu ir mokesčio už aplinkos teršimą priskaičiavimu - Leinonen rekomenduoja susisiekti su mokesčių administratoriumi ir išsiaiškinti, ar Jūsų bendrovė buvo įtraukta į VRAAD sąrašą, kuris buvo pateiktas VMI.

Aptariamą Išaiškinimą galite rasti žemiau pateiktoje nuorodoje:
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-17426/cac6c7b8-c115-409f-b739-b903c1d2787f