Mokesčių konsultacijų paslaugos


Leinonen siūlo platų profesionalių mokesčių konsultacinių paslaugų spektrą. Sudėtingų klausimų sprendimas mūsų klientų naudai yra natūrali mūsų tarptautinio verslo dalis. Visos užklausos yra svarbios ir dėl konkrečių konsultacijų projektų visada yra kruopščiai deramasi atskirai. Svarbu nustatyti aiškius ir išmatuojamus tikslus kiekvienai užduočiai, siekiant užtikrinti klientą tenkinančius rezultatus.

 

Mokesčių konsultacijos padės Jums suprasti sudėtingą apmokestino procesą, įvertinti Jūsų veiklą mokestiniu požiūriu ir užtikrinti, kad ji atitinka mokestinę praktiką. Mes ne tik pateiksime Jums komentarus dėl konkretaus apmokestinimo taikymo, tačiau kartu pasiūlysime ir priemones, kuriomis galėtų būti pasiektas optimalus Jūsų sandorių apmokestinimas. Nesvarbu, ar esate vietinė bendrovė vykdanti veiklą ar užsienio asmuo, ketinantis pradėti veiklą, profesionali nuomonė mokesčių klausimais visuomet yra naudinga siekiant išvengti galimų mokestinių ginčų. Sudėtingais atvejais esame pasirengę Jums padėti rengiant paklausimus mokesčių administratoriui dėl vykdomos veiklos ar siekiant gauti įpareigojantį išaiškinimą dėl ateities sandorių.

Steigimas mokesčių tikslais yra būtinas siekiant vykdyti ekonominę veiklą Lietuvoje. Mes esame pasirengę įvertinti Jūsų planuojamą veiklą ir pateikti komentarus dėl kylančių mokestinių prievolių. Galime užtikrinti tinkamą veiklos registravimą pelno mokesčio ar PVM tikslais bei padėti įgyvendinti kylančias gyventojų pajamų mokesčio prievoles, jei tokių būtų.

Mokesčių deklaravimo paslaugos suteikia Jums galimybę perkelti Jūsų mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo veiklą mums. Mes esame pasirengę užtikrinti, kad visa tai būtų atlikta vadovaujantis galiojančiais mokesčių teisės aktais. Gavę informaciją dėl Jūsų atliktų sandorių pasirūpinsime, kad jie būtų tinkamai atspindėti mokesčių deklaracijose.

Mokesčių peržiūra yra puikus būdas siekiant įvertinti, ar Jūsų vykdoma veikla atitinka mokesčių teisės aktų reikalavimus. Esame pasirengę įvertinti Jūsų mokesčių apskaitos principus ir pateikti profesionalią nuomonę dėl tobulintinų sričių bei kaip sumažinti Jūsų mokestinę naštą. Mokesčių peržiūrą atliekame vadovaudamiesi vietiniais mokesčių teisės aktais ir jų oficialiais komentarais, įvertindami mokesčių administratoriaus bei Europos Sąjungos institucijų, atsakingų už mokesčių reglamentavimą, praktiką.

Ribotos apimties mokesčių peržiūra suteikia Jums galimybę įvertinti konkrečias mokesčių taikymo sritis, kurios, Jūsų manymu, turėtų būti tobulinamos arba nesate užtikrinti dėl jų atitikimo mokesčių teisės aktų reikalavimams lygio. Pavyzdžiui, Jūs norėtumėte peržiūrėti ir gauti profesionalią nuomonę dėl prekių tiekimų į kitą ES valstybę narę dokumentų pakankamumo, leidžiamų atskaitymų pagrįstumo ar įvertinti galimybes juos optimizuoti. Mokesčių peržiūros sritys galėtų būti parinktos atsižvelgiant į Jūsų veiklos specifiką ir mokestines rizikas, būdingas Jūsų veiklos sektoriui.

Pagalba mokestinio patikrinimo metu suteiks Jums galimybę parengti paaiškinimus mokesčių administratoriui dėl taikomo apmokestinimo, jei tokie klausimai būtų pateikti. Be kita ko, mes esame pasirengę įvertinti mokesčių administratoriaus sprendimus ir pateikti komentarus, ar tokie sprendimai atitinka mokestinę praktiką, ar derėtų kreiptis į mokesčių administratorių dėl jų peržiūrėjimo.

Mokestinis patikrinimas dėl įsigijimo yra neatsiejama prievolių, kylančių dėl verslo objekto įsigijimo ar pardavimo, dalis. Mes esame pasirengę įvertinti įsigyjamo/parduodamo objekto veiklą mokesčių tikslais. Mūsų įžvalgos padės Jums įvertinti įsigyjamo/parduodamo objekto mokestinę būklę bei atitinkamai informuoti finansines institucijas.

Mokesčių struktūrizavimas yra rekomenduojamas įgyvendinant struktūrinius įmonių grupės pakeitimus, siekiant užtikrinti, kad atliekami pakeitimai atitiktų mokestiniam neutralumui pasiekti keliamus reikalavimus. Mes esame pasirengę pateikti mokestines rekomendacijas bei padėti parengti struktūrinių pakeitimų įgyvendinimo veiksmų planą.

Mokestinių lengvatų dokumentacija rekomenduojama toms įmonėms, kurios naudojasi mokesčių teisės aktuose įtvirtintomis lengvatomis (pvz., investicinių projektų lengvata pelno mokesčio tikslais), siekiant būti pasirengus pagrįsti teisę į tokių lengvatų taikymą, jei prireiktų.

Mokesčių seminarai yra puikus būdas pagilinti turimas mokestines žinias bei būti pasirengus taikyti naujausius mokesčių teisės aktų pakeitimus. Mes esame pasirengę surengti seminarą Jūsų apskaitos specialistams ar kitiems darbuotojams, glaudžiai susijusiems su mokesčių teisės aktų nuostatų taikymu (pvz., pardavimų vadybininkams, dirbantiems su tarptautine prekyba).

Leinonen Lietuva konsultacijos


Dėl konsultacijų paslaugų Lietuvoje prašome kreiptis į vieną iš mūsų vietinių biurų.

:

Aukštos kokybės Buhalterinė apskaita ir Mokesčių konsultacijos

Tarptautinių klientų aptarnavimas, naudojantis patirtimi

Patikimas finansų valdymas - vienas iš kertinių akmenų mūsų sėkmingame versle. Mes padedame šimtams tarptautinių ir vietinių įmonių vykdyti  verslą Lietuvoje. Kiekvienas klientas mums svarbus, nepaisant įmonės dydžio, apyvartos ar veiklos srities.

Turime daugiau kaip 40 patyrusių specialistų, teikiančių aukšto lygio mokesčių ir apskaitos paslaugas plačiam ratui klientų, įsikūrusių ar ketinančių vykdyti veiklą Lietuvoje.

Daugiau skaitykite Apie Mus

Mes esame ISO 9001 sertifikuota įmonė

Leinonen Lithuania įgijo Bureau Veritas ISO 9001:2008 kokybės sertifikatą.
Šis sertifikatas patvirtina, kad mūsų kompanija įgyvendino
ir vadovaujasi sertifikuota
vadybos sistema bei kokybės valdymo principais, kurie yra
pripažįstami tarptautiniu mastu. Turima kokybės vadybos sistema užtikrina, kad mūsų teikiamos apskaitos paslaugos klientams yra aukštos kokybės ir yra orientuota į kliento specifinius poreikius.


Vieną kartą per ketvirtį gaukite trumpą santrauką pagrindinių naujienų, kurios gali įtakoti Jūsų verslo finansus:


Latest news

Nuo 2019 metų Bendrovės privalės atskleisti savo tikruosius naudos gavėjus Dec 17

Informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. visiems Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims atsiranda nauja prievolė pateikti Juridinių asmenų registrui detalią informaciją apie savo tikruosius naudos gavėjus bei minėtą informaciją gauti, saugoti ir esant poreikiui atnaujinti.