Ar darbdavys turi teisę stebėti darbuotojo asmeninį susirašinėjimą? Apr 04

Remiantis galiojančiomis įstatymų nuostatomis bei teismų praktikos analize, galima teigti, jog darbdavys turi teisę kontroliuoti darbuotojų elektroninį susirašinėjimą, jeigu įmonės vidaus tvarkos taisyklėse ar kitame vidaus dokumente aiškiai nurodyta, kad darbo priemones asmeniniams poreikiams naudoti draudžiama bei įtvirtinta darbdavio teisė vykdyti stebėjimą bei tikrinimą. Su tokiomis taisyklėmis darbuotojas privalo būti tinkamai supažindintas, o stebėjimas galimas tik tokiu atveju, jei tai būtina, teisėta bei proporcinga, taip pat jeigu darbuotojas apie tokį stebėjimą yra informuotas iš anksto.
Read more ›

Ar nuomininkas visuomet turi pirmenybės teisę pratęsti nuomos sutartį? Feb 28

Remianti naujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartimi, civilinėje byloje Nr. e3K-3-23-611/2018 (toliau- Nutartis), komercinių santykių šalys nuomos sutartyje gali nustatyti, kad nuomininkas iš anksto atsisako pirmumo teisės pratęsti nuomos sutartį. Nutartimi LAT išaiškino, kad toks pirmumo teisės atsisakymas yra teisėtas ir nepažeidžia lygiateisiškumo principo. Read more ›

Socialinio draudimo įmokos nuo minimalaus mėnesinio atlyginimo Feb 14

Nuo 2018 metų sausio 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos Socialinio draudimo įstatymo pakeitimas dėl socialinio draudimo įmokų nuo minimalaus mėnesinio atlyginimo (toliau - MMA).
Read more ›

Akcinių bendrovių įstatymo naujovės Jan 26

2017 metų pabaigoje ir 2018 metų pradžioje įsigaliojo LR Akcinių bendrovių įstatymo naujovės.
Read more ›

2018 m. GPM pakeitimai Jan 12

Žemiau trumpai pristatome pagrindinius 2018 m. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pakeitimus.
Read more ›

2018 m. PVM naujienos Jan 10

Informuojame, kad 2018 m. sausio 1 įsigaliojo šie PVM įstatymo pasikeitimai:

I.       Lengvatinis 5% PVM tarifas gali būti taikomas visiems nekompensuojamiems receptiniams vaistams. Iki 2018 m. sausio 1 d. lengvatinis 5% PVM tarifas galėjo būti taikomas tik nekompensuojamiems receptiniams vaistams, kurių išorinės pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė nei 300 eurų.

II.     9% PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti yra taikomas neribotai.

III.   9% PVM tarifas apgyvendinimo paslaugoms bus taikomas iki 2022 m. gruodžio 31 d.
Read more ›

Pelno mokesčio įstatymo pasikeitimai nuo 2018 metų Dec 29

Žemiau trumpai pristatome pagrindinius pelno mokesčio įstatymo pasikeitimus, įsigaliojančius 2018 m. sausio 1 d.
Read more ›

Apsimestinis darinys ir dividendų apmokestinimo rizika Dec 08

2016 m. kovo mėnesį Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) atnaujino Pelno mokesčio įstatymo 32 straipsnio 6 dalį, kurioje buvo pasakyta, kad dividendai išmokėti apsimestiniams dariniams, kurių pagrindinis arba vienas iš pagrindinių tikslų yra mokestinės naudos siekimas, gali būti apmokestinti, t.y. jiems gali būti netaikoma „dalyvavimo išimties taisyklė“. Pagal Pelno mokesčio įstatymą pagal „dalyvavimo išimties taisyklę“ dividendai gali būti neapmokestinami, jeigu jie išmokami vienetams, kurie ne trumpiau nei 12 mėnesių valdo ne mažiau kaip 10% bendrovės akcijų.
Read more ›
: